Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-07-2006.]
Geldend van 29-05-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, houdende vaststelling van het tarief van de heffing inzake export van groenten en fruit naar Japan en Taiwan (Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2005)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 4 van de Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2005;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 5 april 2005;

BESLUIT:

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2005.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 13 mei 2005

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina