Vaststellingsbesluit selectielijst handelingen Minister van Buitenlandse Zaken beleidsterrein Staatsschuld over de periode 1945–2003

Geldend van 15-06-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst handelingen Minister van Buitenlandse Zaken beleidsterrein Staatsschuld over de periode 1945–2003

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 februari 2005, nr. arc-2004.01843/2);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 12 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

F.A.M. Majoor

Terug naar begin van de pagina