Besluit mandaat Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn betreffende programma Stage/Uitwisseling Jongeren

[Regeling vervallen per 14-02-2007.]
Geldend van 18-05-2006 t/m 13-02-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 mei 2005, nr. DSI/MY/168/05 tot het verlenen van mandaat aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn betreffende het programma Stage/Uitwisseling Jongeren

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-02-2007]

  • 2 Aan de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Zorg en Welzijn wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften ingediend tegen de in het eerste lid genoemde besluiten.

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina