Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005

Geldend van 17-12-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Defensie, houdende aanwijzing van gebieden binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam, waar buitenlandse instanties luchtverkeersdienstverlening geven (Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005)

De Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Defensie,

Gelet op artikel 5.14, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet luchtvaart;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

ACC: Area Control Centre;

AMSL: boven gemiddeld zeeniveau (above mean sea level);

APP: Approach Control;

CTR: plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied (Control Zone);

FL: vliegniveau (Flight Level);

ft: voet (feet);

NM: nautische mijl;

OAT: vluchten die niet worden uitgevoerd overeenkomstig de ICAO-regelgeving en -procedures en waarvoor specifieke regels en procedures zijn opgesteld door de Minister van Defensie of de Minister van Verkeer en Waterstaat (Operational Air Traffic);

TCC: Terminal Control Centre;

TCC/RP Semmerzake: Traffic Control Centre/RP Semmerzake;

TMA: naderingsverkeersleidingsgebied (Terminal Control Area);

UAC: Upper Area Control Centre;

UTA: algemeen verkeersleidingsgebied (Upper Control Area).

Artikel 2

Als gebied, waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdiensten worden verleend door Brussel ACC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C wordt aangewezen het gebied als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage A, en deel uitmakend van het Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 195 en een bovengrens van FL 245, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°15’21” NB 005°33’24” OL, en

  51°14’46” NB 006°04’54” OL,

 • de oost-, zuid- en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 3

Als gebied, waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdiensten worden verleend door TCC/RP Semmerzake volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C wordt aangewezen het gebied als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage B, en deel uitmakend van het Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 195 en een bovengrens van FL 245, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°15’21” NB 005°33’24” OL,

  51°14’46” NB 006°04’54” OL,

 • de oostgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  51°00’00” NB 005°46’02” OL, en

  51°00’00” NB 005°54’18” OL,

 • de westgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 4

 • 1 Als gebied, waar aan het luchtverkeer OAT luchtverkeersdiensten worden verleend door TCC/RP Semmerzake volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse B vanaf FL 095 tot FL 195 en volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C van FL 195 tot FL 660, wordt aangewezen het gebied als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage C, en deel uitmakend van de Nieuw-Milligen TMA-D en de Amsterdam UTA, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

   51°26’37” NB 005°04’54” OL, en

   51°16’40” NB 005°27’00” OL,

  • de oost-, zuid- en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • 2 TCC/RP Semmerzake verleent luchtverkeersdiensten, indien een verzoek daartoe is gedaan bij het AOCS Nieuw Milligen.

Artikel 5

Als gebied, waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdiensten worden verleend door Brussel ACC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse B wordt aangewezen het gebied als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage D, en deel uitmakend van de Maastricht TMA-1 en Maastricht TMA-2 met uitzondering van de in de bij deze regeling behorende bijlagen H en I aangegeven gebieden Romin Area, Worms North Area en Worms South Area, met een ondergrens vanaf FL 095 en een bovengrens tot FL 195, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°11’00” NB 005°46’06” OL,

  51°11’00” NB 005°58’25” OL,

  51°14’55” NB 005°57’08” OL, en

  51°14’46” NB 006°04’54” OL,

 • de oost-, zuid- en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 6

 • 1 Als gebied, waar aan het luchtverkeer, voor zover het gaat om naderend en vertrekkend verkeer naar en van het luchtvaartterrein Kleine Brogel, luchtverkeersdiensten worden verleend door Kleine Brogel APP volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse E, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Kleine Brogel Coordination Area in de bij deze regeling behorende bijlage E en deel uitmakend van de Nieuw-Milligen TMA-D, met een ondergrens vanaf 457,5 m (1500 ft) AMSL en een bovengrens tot en met 1067,5 m (3500 ft) AMSL, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

   51º16'20"NB 005º13'40"OL, en

   51º23'06"NB 005º45'51"OL,

  • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   51º23'06"NB 005º45'51"OL,

   51º14'55"NB 005º57'08"OL, en

   51º11'00"NB 005º58'25"OL,

  • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

   51º11'00"NB 005º58'25"OL, en

   51º11'00"NB 005º50'00"OL, en

   51º09'41"NB 005º50'00"OL, en

   langs de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam, naar

   51º16'20"NB 005º13'40"OL.

 • 2 luchtverkeersdiensten worden verleend door Kleine Brogel APP indien een verzoek daartoe is gedaan bij het AOCS Nieuw Milligen.

Artikel 7

 • 1 Als gebied, waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdiensten worden verleend door de plaatselijke verlener van luchtverkeersleidingsdiensten van Kleine Brogel volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied behorende bij de Kleine Brogel CTR, als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage F en deel uitmakend van het vluchtinformatiegebied Amsterdam, met als ondergrens de grond en een bovengrens tot 915 m (3000 ft) AMSL, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: een cirkel van 5 NM rond de positie:

   51°14’21” NB 005°36’50” OL,

  • de zuidwestgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • 2 De plaatselijke verlener van luchtverkeersleidingsdiensten van Kleine Brogel meldt het begin en het einde van het verlenen van luchtverkeersdiensten bij het AOCS Nieuw-Milligen.

 • 3 Indien de plaatselijke verlener van luchtverkeersdiensten van Kleine Brogel zich heeft afgemeld verleent AOCS Nieuw-Milligen luchtverkeersdiensten volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C in het desbetreffende gebied.

Artikel 8

 • 1 Als gebied, waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdiensten worden verleend door de plaatselijke luchtverkeersleiding van Niederrhein volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied behorend tot de Niederrhein CTR, als aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage G en deel uitmakend van het vluchtinformatiegebied Amsterdam, met als ondergrens de grond of het water en een bovengrens tot 915 m (3000 ft) AMSL, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

   51°39’31” NB 005°55’21” OL, en

   51°39’05” NB 006°07’00” OL,

  • de oostgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam,

  • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

   51°33’15” NB 006°10’20” OL, en

   51°33’22” NB 006°01’09” OL,

  • de westgrens: een lijn van:

   51°33’22” NB 006°01’09” OL, via een deel van een cirkel met als middelpunt de coördinaten 51°31’05” NB 005°51’22” OL met een straal van 6,5 NM tot een deel van een cirkel met als middelpunt de coördinaten naar 51°39’29” NB 005°42’30” OL met een straal van 8 NM, naar 51°39’31” NB 005°55’21” OL.

 • 2 De plaatselijke verlener van luchtverkeersleidingsdiensten van Niederrhein meldt het begin en het einde van zijn luchtverkeersdienstverlening bij het AOCS Nieuw Milligen.

 • 3 Indien de plaatselijke verlener van luchtverkeersdiensten van Niederrhein zich heeft afgemeld verleent AOCS Nieuw-Milligen luchtverkeersdiensten volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C in het desbetreffende gebied.

Artikel 9

Als gebied, waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdiensten worden verleend door Langen ACC vanaf 457,5 m (1500 ft) AMSL tot FL 095 volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse D, en van FL 095 tot FL 195 volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse B, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Romin Area in de bij deze regeling behorende bijlage H en deel uitmakend van Maastricht TMA-1, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°14’55” NB 005°57’08” OL, en

  51°14’46” NB 006°04’54” OL,

 • de oost- en zuidgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam,

Artikel 10

Als gebied, waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdiensten worden verleend door Langen ACC vanaf 915 m (3000 ft) AMSL tot FL 095 volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse D, en aan al het luchtverkeer van FL 095 tot FL 195 volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse B, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Worms North Area in de bij deze regeling behorende bijlage I en deel uitmakend van Maastricht TMA-1, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noord- en oostgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  50°54’42” NB 006°05’04” OL, en

  50°54’42” NB 006°03’43” OL,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  50°54’42” NB 006°03’43” OL, en

  50°55’18” NB 006°03’31” OL.

Artikel 11

Als gebied, waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdiensten worden verleend door Langen ACC vanaf 457,5 m (1500 ft) AMSL tot FL 095 volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse D, en aan al het luchtverkeer van FL 095 tot FL 195 volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse B, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Worms South Area in de bij deze regeling behorende bijlage I en deel uitmakend van Maastricht TMA-2, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  50°54’42” NB 006°03’43” OL, en

  50°54’42” NB 006°05’04” OL,

 • de oostgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  50°51’40” NB 006°04’41” OL, en

  50°54’42” NB 006°03’43” OL.

Artikel 12

 • 1 Als gebied, waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdiensten worden verleend door ACC Copenhagen volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C wordt aangewezen het gebied, dat deel uitmaakt van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 245 en een bovengrens van FL 660, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

   55°00’00” NB 005°00’00” OL, en

   55°00’00” NB 006°30’00” OL,

  • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   55°00’00” NB 006°30’00” OL, en

   54°30’00” NB 004°32’09” OL,

  • de westgrens: een lijn tussen de posities:

   54°30’00” NB 004°32’09” OL, en

   55°00’00” NB 005°00’00” OL.

 • 2 Het verlenen van luchtverkeersdiensten, bedoeld in het eerste lid, wordt gecoördineerd door UAC Maastricht.

Artikel 13

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdiensten worden verleend door het Londen ACC volgens de regels behorende bij de luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Refso A Area in de bij deze regeling behorende bijlage J, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 215 en een bovengrens van FL 660, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°57’02” NB 002°21’23” OL, en

  51°57’56” NB 003°10’19” OL,

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

  51°57’56” NB 003°10’19” OL, en

  51°28’50” NB 003°10’19” OL,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  51°28’50” NB 003°10’19” OL, en

  51°42’45” NB 002°10’01” OL,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  51°42’45” NB 002°10’01” OL, en

  51°57’02” NB 002°21’23” OL.

Artikel 14

 • 1 Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdiensten worden verleend door het Londen TCC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Refso B Area in de bij deze regeling behorende bijlage K, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 195 en een bovengrens van FL 215, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

   51º 57’ 02” NB 002º 21’ 23” OL, en

   51º 57’ 25” NB 002º 40’ 01” OL,

  • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   51º 57’ 25” NB 002º 40’ 01” OL, en

   51º 35’ 55” NB 002º 40’ 01” OL,

  • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

   51º 35’ 55” NB 002º 40’ 01” OL, en

   51º 42’ 45” NB 002º 10’ 01” OL,

  • - de westgrens: een lijn tussen de posities:

   51º 42’ 45” NB 002º 10’ 01” OL, en

   51º 57’ 02” NB 002º 21’ 23” OL.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt het in het eerste lid bedoelde gebied, voor zover deel uitmakend van de Amsterdam CTA west tussen FL 055 en FL 195, aangewezen als gebied waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdiensten worden verleend door het Londen TCC volgens de regels behorend bij luchtverkeersdienstverleningsklasse A.

Artikel 15

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdiensten worden verleend door Brussel ACC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse A tussen FL 055 en FL 195 en volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C tussen FL 195 en FL 245, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Saski A Area in de bij deze regeling behorende bijlage L, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 055 en een bovengrens van FL 245, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51º38'13"NB 002º30'00"OL, en

  51º16'15"NB 004º06'30"OL,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  51º16'15"NB 004º06'30"OL, en

  langs de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam naar,

  51º27'20"NB 002º30'00"OL,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  51º27'20"NB 002º30'00"OL, en

  51º38'13"NB 002º30'00"OL.

Artikel 16

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdiensten worden verleend door het Londen ACC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Saski B Area in de bij deze regeling behorende bijlage M, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 215 en een bovengrens van FL 660, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°42’45” NB 002°10’01” OL, en

  51°38’13” NB 002°30’00” OL,

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

  51°38’13” NB 002°30’00” OL, en

  51°27’20” NB 002°30’00” OL,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  51°27’20” NB 002°30’00” OL, en

  51°30’00” NB 002°00’00” OL,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  51°30’00” NB 002°00’00” OL, en

  51°42’45” NB 002°10’01” OL.

Artikel 17

Als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT boven FL 195, luchtverkeersdiensten worden verleend door het Londen TCC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse A tussen FL 055 en FL 195 en volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C tussen FL 195 en FL 215, wordt aangewezen het gebied weergegeven als Saski C Area in de bij deze regeling behorende bijlage N, en deel uitmakend van de Amsterdam UTA, met een ondergrens van FL 055 en een bovengrens van FL 215, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°42’45” NB 002°10’01” OL, en

  51°38’13” NB 002°30’00” OL,

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

  51°38’13” NB 002°30’00” OL, en

  51°27’20” NB 002°30’00” OL,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  51°27’20” NB 002°30’00” OL, en

  51°30’00” NB 002°00’00” OL,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  51°30’00” NB 002°00’00” OL, en

  51°42’45” NB 002°10’01” OL.

Artikel 18

Als gebied, waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdiensten worden verleend door Brussel ACC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse B wordt aangewezen het gebied weergegeven als L179 Area in de bij deze regeling behorende bijlage O, en deel uitmakend van de Nieuw-Milligen TMA D, met een ondergrens van FL 095 en een bovengrens tot FL 195, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°15’21” NB 005°33’24” OL, en

  51°14’55” NB 005°57’08” OL,

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

  51°14’55” NB 005°57’08” OL, en

  51°11’00” NB 005°58’25” OL,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  51°11’00” NB 005°58’25” OL, en

  51°11’00” NB 005°46’06” OL,

 • de westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 19

 • 1 Als gebied, waar aan het luchtverkeer luchtverkeersdiensten worden verleend door Langen ACC volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse B wordt aangewezen de luchtverkeersweg L179 tussen de meldingspunten Dibir en Romin, in de bij deze regeling behorende bijlage P, en deel uitmakend van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • 2 Langen ACC verleent luchtverkeersdiensten, indien een verzoek daartoe is gedaan bij het AOCS Nieuw Milligen.

Artikel 20

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel 22

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

De

Staatssecretaris

van Defensie,

C. van der Knaap

Bijlage A. , behorende bij artikel 2 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153979.png
Deel van Amsterdam UTA zuid van 51° NB

Bijlage B. , behorende bij artikel 3 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153980.png
Deel van Amsterdam UTA noord van 51° NB

Bijlage C. , behorende bij artikel 4 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153981.png
TRA North B

Bijlage D. , behorende bij artikel 5 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153982.png
Deel van de Maastricht TMA 1 en 2

Bijlage E. , behorende bij artikel 6 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening voor buitenlandse instanties 2005

Bijlage 242826.png

Bijlage F. , behorende bij artikel 7 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153984.png
Nederlands deel van de Kleine-Brogel CTR

Bijlage G. , behorende bij artikel 8 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153985.png
Nederlands deel van de Niederrhein CTR

Bijlage H. behorende bij artikel 9 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005

Bijlage 242414.png

Bijlage I. behorende bij de artikelen 10 en 11 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005

Bijlage 242415.png

Bijlage J. , behorende bij artikel 13 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 245388.png

Bijlage K. , behorende bij artikel 14 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 245389.png

Bijlage L. , behorende bij artikel 15 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties 2005

Bijlage 242827.png

Bijlage M. , behorende bij artikel 16 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153991.png
Saski B area

Bijlage N. , behorende bij artikel 17 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153992.png
Saski C area

Bijlage O. , behorende bij artikel 18 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153993.png
L179 Area

Bijlage P. , behorende bij artikel 19 van de Regeling aanwijzing gebieden voor luchtverkeersdienstverlening door buitenlandse instanties

Bijlage 153994.png
Luchtweg L179
Terug naar begin van de pagina