Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening

Geldend van 28-05-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 29 april 2005, nr. HDJZ/LUV/2005-1084, Hoofddirectie Juridische Zaken, belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5.14, tweede lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

AMSL: boven gemiddeld zeeniveau (above mean sea level);

CTR: plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied (Control Zone);

FL: vliegniveau (Flight Level);

ft: voet (feet);

MSL: gemiddeld zeeniveau (mean sea level).

Artikel 2

De LVNL is belast met het verlenen van luchtverkeersdiensten volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse E aan vluchten in:

 • a. het deel van het vluchtinformatiegebied Düsseldorf, weergegeven als Maskirchen A Area in de bij deze regeling behorende bijlage A, met uitzondering van de plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, met een ondergrens vanaf 305 m (1000 ft) boven de grond en een bovengrens tot en met FL 095, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam,

  • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   51°05’15” NB 006°00’18” OL, en

   50°55’18” NB 006°03’31” OL,

  • de zuid-, en westgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • b. het deel van het vluchtinformatiegebied Düsseldorf, weergegeven als Vaals A Area in de bij deze regeling behorende bijlage A, met een ondergrens vanaf 305 m (1000 ft) boven de grond en een bovengrens tot en met FL 095, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam,

  • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   50°50’47” NB 006°04’27” OL, en

   50°45’16” NB 006°01’14” OL,

  • de zuid-, en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 3

De LVNL is belast met het verlenen van luchtverkeersdiensten volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse D aan vluchten in het deel van het vluchtinformatiegebied Düsseldorf, weergegeven als Maastricht CTR in de bij deze regeling behorende bijlage B, met als ondergrens de grond en een bovengrens tot en met 915 m (3000 ft) AMSL, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  51°02’01” NB 005°52’38” OL,

  51°00’47” NB 005°55’40” OL, en

  51°00’46” NB 005°57’38” OL,

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

  51°00’46” NB 005°57’38” OL, en

  50°59’00” NB 005°57’38” OL,

 • de zuid- en westgrens: de grenzen van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 4

De LVNL is belast met het verlenen van luchtverkeersdiensten volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse A tussen FL 175 en FL 195 en volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C tussen FL 195 en FL 245 aan luchtverkeer in:

 • a. het deel van het vluchtinformatiegebied Londen, weergegeven als Molix Area in de bij deze regeling behorende bijlage C, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

   53°20'00" NB 002°30'00" OL,

   53°14'41" NB 003°11'02" OL, en

   53°10'29" NB 003°21'58" OL,

  • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   53°10'29" NB 003°21'58" OL, en

   52°37'04" NB 002°53'56" OL,

  • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

   52°37'04" NB 002°53'56" OL, en

   52°40'10" NB 002°30'00" OL,

  • de westgrens: een lijn tussen de posities:

   52°40'10" NB 002°30'00" OL, en

   53°20'00" NB 002°30'00" OL;

 • b. het deel van het vluchtinformatiegebied Londen, weergegeven als Godos Area in de bij deze regeling behorende bijlage D, voor zover lateraal begrensd door:

  • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

   53°41'48" NB 003°00'00" OL, en

   53°34'11" NB 003°42'22" OL,

  • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   53°34'11" NB 003°42'22" OL, en

   53°10'29" NB 003°21'58" OL,

  • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

   53°10'29" NB 003°21'58" OL,

   53°14'41" NB 003°11'02" OL, en

   53°16'08" NB 003°00'00" OL,

  • de westgrens: een lijn tussen de posities:

   53°16'08" NB 003°00'00" OL, en

   53°41'48" NB 003°00'00" OL.

Artikel 4a

De LVNL is belast met het verlenen van luchtverkeersdiensten volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningklasse G aan luchtverkeer in het deel van het vluchtinformatiegebied Londen, weergegeven als de North Sea Area V in de bij deze regeling behorende bijlage E, met een ondergrens vanaf zee en een bovengrens tot en met FL 055, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  55°00'00" NB 003°03'01" OL, en

  55°00'00" NB 005°00'00" OL,

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

  55°00'00" NB 005°00'00" OL, en

  52°55'52" NB 003°09'36" OL,

 • de zuid-westgrens: een lijn tussen de posities:

  52°55'52" NB 003°09'36" OL,

  53°18'03" NB 003°03'19" OL,

  53°28'09" NB 003°00'55" OL,

  53°35'03" NB 002°59'13" OL,

  53°40'03" NB 002°57'19" OL,

  53°57'45" NB 002°51'55" OL,

  54°00'00" NB 002°51'22" OL, en

  54°22'45" NB 002°45'43" OL,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  54°22'45" NB 002°45'43" OL,

  54°37'15" NB 002°53'49" OL, en

  55°00'00" NB 003°03'01" OL.

Artikel 4b

De LVNL is belast met het verlenen van luchtverkeersdiensten volgens de regels behorende bij luchtverkeersdienstverleningsklasse G aan luchtverkeer in het deel van het vluchtinformatiegebied Schotland, weergegeven als de North Sea Area V in de bij deze regeling behorende bijlage E, met een ondergrens vanaf zee en een bovengrens tot en met FL 055, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noord-oostgrens: een lijn tussen de posities:

  55°45'52" NB 003°22'08" OL,

  55°19'58" NB 004°19'55" OL, en

  55°00'00" NB 005°00'00" OL,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  55°00'00" NB 005°00'00" OL, en

  55°00'00" NB 003°03'01" OL,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  55°00'00" NB 003°03'01" OL, en

  55°45'52" NB 003°22'08" OL.

Artikel 4c

De LVNL is belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening volgens de regels behorend bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C aan luchtverkeer in het deel van het vluchtinformatiegebied Langen, weergegeven als RKN B Area in de bij deze regeling behorende bijlage F met een ondergrens van FL 205 en een bovengrens tot en met FL 245, voor zover lateraal begrensd door:

 • de noordgrens: een lijn tussen de posities:

  52°14'20"NB 007°03'40"OL,

  52°15'19"NB 007°16'16"OL,

 • de oost- en zuid-oostgrens: een lijn tussen de posities:

  52°15'19"NB 007°16'16"OL,

  51°58'28"NB 007°06'51"OL, en

  51°14'20"NB 007°03'40"OL, en

  51°48'07"NB 006°54'55"OL, en

  51°36'47"NB 006°30'29"OL,

 • de zuid-west grens: een lijn tussen de posities:

  51°36'47"NB 006°30'29"OL, en

  51°49'48"NB 006°23'47"OL,

 • de westgrens: een lijn tussen de posities:

  51°49'48"NB 006°23'47"OL,

  langs de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam naar,

  51°55'55"NB 006°47'42"OL, en

  51°55'38"NB 006°53'28"OL, en

  52°14'20"NB 007°03'40"OL.

Artikel 4d

De LVNL is belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening volgens de regels behorend bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C aan luchtverkeer in het deel van het vluchtinformatiegebied Langen, weergegeven als SONEB Area in de bij deze regeling behorende bijlage F met een ondergrens van FL 105 en een bovengrens tot en met FL 205, voor zover lateraal begrensd door:

 • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

  52°14'20"NB 007°03'40"OL, en

  51°55'38"NB 006°53'28"OL,

 • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

  51°55'38"NB 006°53'28"OL, en

  51°55'55"NB 006°47'42"OL,

  de westgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Artikel 4e

 • 1 De LVNL is belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening volgens de regels behorend bij luchtverkeersdienstverleningsklasse C aan luchtverkeer in het deel van het vluchtinformatiegebied Langen, weergegeven als NAPSI Area in de bij deze regeling behorende bijlage F met een ondergrens van FL 205 en een bovengrens tot en met FL 245, voor zover lateraal begrensd door:

  • de oostgrens: een lijn tussen de posities:

   51°49'48"NB 006°23'47"OL, en

   51°36'47"NB 006°30'29"OL,

  • de zuidgrens: een lijn tussen de posities:

   51°36'47"NB 006°30'29"OL, en

   51°36'10"NB 006°07'41"OL,

   de west- en noordgrens: de grens van het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

 • 2 LVNL geeft luchtverkeersdienstverlening, indien een verzoek daartoe is gedaan bij Langen ACC.

Artikel 5

 • 1 De LVNL verleent luchtverkeersdiensten in de gebieden, genoemd in de artikelen 2 tot en met 4e, volgens de regels die zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) en de bij dat verdrag behorende bijlagen.

 • 2 De LVNL maakt werkafspraken met verleners van luchtverkeersdiensten, die werken in aangrenzende luchtverkeersgebieden en legt deze vast in een “Letter of Agreement” tussen de desbetreffende verleners van luchtverkeersdiensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage A. , behorende bij artikel 2 van de Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening

Bijlage 153974.png
Maskirchen A Area en Vaals A Area

Bijlage B. , behorende bij artikel 3 van de Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening

Bijlage 153975.png
Duitse deel van de Maastricht CTR
Terug naar begin van de pagina