Mandaatbesluit LNV Directie Juridische Zaken

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 30-10-2008 t/m 05-05-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 april 2005, nr. TRCJZ/2005/1089, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Directie Juridische Zaken (Mandaatbesluit LNV Directie Juridische Zaken)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur Juridische Zaken, het Hoofd Afdeling Wetgeving en Bestuurlijke Zaken I, tevens plaatsvervangend directeur Juridische Zaken en het Hoofd Afdeling Wetgeving en Bestuurlijke Zaken II zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur Juridische Zaken, het Hoofd Afdeling Wetgeving en Bestuurlijke Zaken I, tevens plaatsvervangend directeur Juridische Zaken en het Hoofd Afdeling Wetgeving en Bestuurlijke Zaken II zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. besluiten op grond van de artikelen 86, 90 en 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

  • b. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 5.000,–;

  • c. het aangaan van overeenkomsten met het Communautair Bureau voor Plantenrassen betreffende het verrichten van onderzoek of het overnemen van onderzoeksresultaten ten behoeve van het verlenen van kwekersrechten;

  • d. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • e. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffende, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1 tot en met 4, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

voor deze:

HET HOOFD AFDELING WETGEVING EN BESTUURLIJKE ZAKEN I, TEVENS PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD AFDELING WETGEVING EN BESTUURLIJKE ZAKEN II,’.

Artikel 6

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Juridische Zaken.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina