Besluit aanwijzing experimenten Kiezen op Afstand

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 17-05-2005 t/m 31-12-2009

Besluit aanwijzing experimenten Kiezen op Afstand

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelezen de brief van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen van 24 februari 2005, de brief van 23 maart 2005 van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer, de brief van College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerlen van 1 februari 2005 (04.20/4413) en de brief van 25 februari 2005 van de chef Burgerzaken van de gemeente Nieuwegein;

Gelet op artikel 29 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet, en artikel 1, eerste lid, van de Experimentenwet Kiezen op Afstand;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij de stemming voor het referendum over de Europese Grondwet worden de volgende experimenten als bedoeld in artikel 1 van de Experimentenwet Kiezen op Afstand gehouden:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij de experimenten, bedoeld in artikel 1, onderdelen a tot en met d, wordt gebruik gemaakt van de stempas, waarvan het model krachtens artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke experimentenregeling Kiezen op Afstand door burgemeester en wethouders is vastgesteld.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina