Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS

Geldend van 06-05-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 april 2005, nr. WJZ 5024324, houdende vaststelling schadeloosstellingen leden CCS (Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Besluit:

Artikel 1

De schadeloosstelling voor de voorzitter van de Centrale commissie voor de statistiek wordt vastgesteld op € 25.000,– per jaar.

Artikel 2

De schadeloosstelling voor de leden van de Centrale commissie voor de statistiek, die tevens lid zijn van de Kleine Commissie, wordt vastgesteld op € 12.200,–, reiskosten daarin begrepen.

Artikel 3

De schadeloosstelling voor de leden van de Centrale commissie voor de statistiek wordt vastgesteld op € 7400,–, reiskosten daarin begrepen.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 3 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 april 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina