Regeling boorddocumenten luchtvaart

[Regeling vervallen per 19-07-2008.]
Geldend van 01-05-2005 t/m 18-07-2008

Regeling houdende bepalingen met betrekking tot het aan boord meevoeren van documenten en bescheiden (Regeling boorddocumenten luchtvaart)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4.8 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-07-2008]

De gezagvoerder van een luchtvaartuig is verplicht ervoor te zorgen dat bij elke vlucht de volgende documenten worden meegevoerd:

Artikel 2

[Vervallen per 19-07-2008]

  • 1 De gezagvoerder van een luchtvaartuig is verplicht ervoor te zorgen dat bij een internationale verkeersvlucht:

    • a. wordt medegevoerd een exemplaar van het laatste voor het betrokken luchtvaartuig opgestelde certificaat als bedoeld in artikel 9 van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen;

    • b. waarbij het luchtvaartuig lading vervoert, in het luchtvaartuig een manifest en waar nodig een gespecificeerde verklaring omtrent die lading aanwezig is.

  • 2 In geval van vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht wordt medegevoerd de NOTOC als bedoeld in artikel 2 van de Regeling meldings- en informatieplicht vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht.

Artikel 3

[Vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 19-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling boorddocumenten luchtvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina