Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0018238
Rechtsgebieden Migratierecht | Vreemdelingenrecht
Onderwijsrecht
Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Bouwen, wonen en leefomgeving Immigratie, integratie en inburgering Openbare orde en veiligheid Onderwijs en wetenschap

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

 • Artikel 4, Wet wettelijke grondslag bdu siv

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling inburgering allochtone vrouwen G31
 2. Regeling inburgering oudkomers G30 2005
 3. Regeling inburgering oudkomers G30 2006
 4. Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005
 5. Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2007 (niet-G31) en 2008 (G31 en niet-G31)
 6. Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit participatiebudget
  Artikel: 16
 2. Mandaatbesluit RVO Regelingen Wonen en Bouwen
  Bijlagen: 2, 4
 3. Regeling inburgering allochtone vrouwen G31
  Artikel: 1
 4. Regeling inburgering oudkomers G30 2005
  Artikelen: 1, 7
 5. Regeling inburgering oudkomers G30 2006
  Artikel: 1
 6. Regeling informatieverstrekking en controleprotocol WIN 2005
  Bijlage: 2
 7. Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
  Artikel: 1
 8. Wet wettelijke grondslag bdu siv
  Artikel: 7

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 27-10-2014 Stb. 2014, 420 27-11-2014 Stb. 2014, 486
Wijziging 30-11-2012 Stb. 2012, 615 30-11-2012 Stb. 2012, 615
Wijziging 25-09-2012 Stb. 2012, 432 13-10-2012 Stb. 2012, 519
Wijziging 31-08-2010 Stb. 2010, 331 31-08-2010 Stb. 2010, 331
t/m 01-01-2009 1) , t/m 26-03-2008 2) Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 576 17-12-2009 Stb. 2009, 576
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 589 29-12-2008 Stb. 2008, 589
t/m 01-01-2008 3) , t/m 01-09-2008 4) Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 605 29-12-2008 Stb. 2008, 605
t/m 15-06-2007 5) , t/m 01-08-2007 6) , t/m 01-01-2008 7) Wijziging 25-02-2008 Stb. 2008, 82 25-02-2008 Stb. 2008, 82
t/m 01-01-2007 8) Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 438 30-10-2007 Stb. 2007, 438
Wijziging 05-12-2006 Stb. 2006, 645 05-12-2006 Stb. 2006, 645
Wijziging 02-10-2006 Stb. 2006, 450 02-10-2006 Stb. 2006, 450
Wijziging 04-07-2006 Stb. 2006, 328 04-07-2006 Stb. 2006, 328
t/m 01-07-2006 9) Wijziging 05-08-2006 Stb. 2006, 372 05-08-2006 Stb. 2006, 372
t/m 01-01-2006 10) Wijziging 28-02-2006 Stb. 2006, 178 28-02-2006 Stb. 2006, 178
Wijziging 18-10-2005 Stb. 2005, 576 18-10-2005 Stb. 2005, 576
t/m 01-11-2004 11) , t/m 01-09-2004 12) , t/m 01-01-2005 13) Nieuwe-regeling 26-04-2005 Stb. 2005, 264 26-04-2005 Stb. 2005, 264

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 4 , Artikel 71)
 2. Heeft betrekking op Artikel 42)
 3. Heeft betrekking op Artikel 73)
 4. Heeft betrekking op Artikel 74)
 5. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 4 , Artikel 5 , Artikel 7 , Artikel 9 , Artikel 275)
 6. Heeft betrekking op Artikel 16)
 7. Heeft betrekking op Artikel 17)
 8. Heeft betrekking op Artikel 98)
 9. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 6 , Artikel 15 , Artikel 21 , Artikel 22 , Artikel 34a9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 4 , Artikel 6 , Artikel 15 , Artikel 20 , Artikel 21 , Artikel 2210)
 11. Heeft betrekking op Artikel 611)
 12. Heeft betrekking op Artikel 3112)
 13. Heeft betrekking op Artikel 32 , Artikel 3413)
Naar boven