Mandaatbesluit LNV Bureau Bestuursraad

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 11-05-2005 t/m 30-04-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 april 2005, nr. TRCJZ/2005/1167, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van Bureau Bestuursraad (Mandaatbesluit LNV Bureau Bestuursraad)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 De directeur Bureau Bestuursraad is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de beantwoording van:

  • a. uitnodigingen voor openingen, lezingen en representatieve verplichtingen;

  • b. verzoeken om een audiëntie bij de minister.

 • 2 De directeur en plaatsvervangend directeur Bureau Bestuursraad zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard.

 • 3 De ondertekening, bedoeld in het eerste en tweede lid, luidt:

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR BUREAU BESTUURSRAAD,’.

  onderscheidenlijk,

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR BUREAU BESTUURSRAAD,’.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Bureau Bestuursraad.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 25 april 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina