Warenwetregeling geleiproducten in minicups 2005

[Regeling vervallen per 17-11-2006.]
Geldend van 01-05-2005 t/m 16-11-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 april 2005, nr. VGP/VL 2580496, houdende de Warenwetregeling geleiproducten in minicups 2005

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op:

beschikking 2004/374EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 april 2004 tot opschorting van het in de handel brengen en de invoer van geleiproducten in minicups die de levensmiddelenadditieven E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 en/of E 418 bevatten (PbEU L 118);

artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. beschikking 2004/374/EG: beschikking 2004/374/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 13 april 2004 tot opschorting van het in de handel brengen en de invoer van geleiproducten in minicups die de levensmiddelenadditieven E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 of E 418 bevatten (PbEU L 118);

  • b. geleiproducten in minicups: geleiproducten met een vaste consistentie in halfstijve minicups of minicapsules, die bedoeld zijn om in één hap te worden gegeten door in de minicup of capsule te knijpen waardoor het product in de mond komt, en die additieven op basis van zeewier of bepaalde gomsoorten bevatten.

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2006]

Geleiproducten in minicups worden op de voet van beschikking 2004/374/EG niet binnen Nederlands grondgebied gebracht, bereid of verhandeld.

Artikel 3

[Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling geleiproducten in minicups 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina