Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (regelen werkgeversbijdrage [...] voor piketdiensten voor de sector Rechterlijke Macht)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van 18 april 2005 tot onder meer wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het regelen van de werkgeversbijdrage voor kinderopvang en de tijdelijke toelage voor piketdiensten voor de sector Rechterlijke Macht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 9 maart 2005, nr. 5340280/06/6;

Gelet op artikel 54 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

De Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2005, nr. W03.05.0074/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 6 april 2005, nr. 5345548/05/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt als volgt terug:

    • a. wat artikel II betreft: tot en met 1 januari 2004;

    • b. wat artikel I betreft: tot en met 1 januari 2005.

  • 2 Artikel II vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 april 2005

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zesentwintigste april 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina