Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 19-11-2006.]
Geldend van 17-07-2005 t/m 18-11-2006

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 april 2005 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 en de Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004 (Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 19-11-2006]

 • 1 De volgende personen, als controleur werkzaam bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Zeist, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordeningen genoemd in het tweede lid:

  • a. mw. P.A.M. Barten, geboren op 1 februari 1966 te Lieshout;

  • b. mw. A. Beutler, geboren op 22 juni 1962 te Hilversum;

  • c. mw. H.G. Dekker, geboren op 14 juni 1964 te Holten;

  • d. dhr. R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsendorp;

  • e. dhr. H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Slagharen;

  • f. dhr. T.F.M. Loeffen, geboren 8 augustus 1964 Groesbeek;

  • g. mw. A.F. Mellema, geboren op 27 november 1972 te Groningen:

  • h. mw. S.H.C. Merkx, geboren op 6 november 1975 te Drunen;

  • i. dhr. W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel;

  • j. dhr. J.A.M. van Spreuwel, geboren op 24 oktober 1965 te Vessem;

  • k. dhr. H.P.F.H. Stals, geboren op 22 februari 1959 te Weert;

  • l. dhr. A.C.J.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot.

Artikel 2

[Vervallen per 19-11-2006]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2005.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 14 april 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 9 juni 2005, nr. TRCJZ/2005/1326.

Terug naar begin van de pagina