Circulaire tegemoetkoming ziektekosten Btzr per 1 januari 2005: gemeentebesturen

[Regeling vervallen per 31-12-2005.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 30-12-2005

Circulaire tegemoetkoming ziektekosten Btzr per 1 januari 2005: gemeentebesturen

I. Samenvatting

[Vervallen per 31-12-2005]

In deze circulaire wordt het niveau van de tegemoetkoming in de ziektekosten op basis van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten rijkspersoneel (Btzr) vanaf 1 januari 2005 bekendgemaakt.

II. Inleiding

[Vervallen per 31-12-2005]

De Btzr-tegemoetkoming wordt jaarlijks vastgesteld op 50% van het totaal van de MOOZ bijdrage, de WTZ bijdrage en het bedrag van de component ‘polis’ van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis, zoals deze ten behoeve van het Centraal Economisch Plan door het Centraal Plan Bureau wordt geraamd.

III. Tegemoetkoming per 1 januari 2005

[Vervallen per 31-12-2005]

De MOOZ bijdrage en de WTZ bijdrage zijn voor het jaar 2005 vastgesteld op € 129,60 resp. € 404,40 per jaar. Het bedrag van de component ‘polis’van de particuliere ziektekostenpremie voor maatschappijpolis is door het Centraal Plan Bureau geraamd op € 1.433,38 per jaar.

Het bedrag van de tegemoetkoming per maand is vanaf 1 januari 2005:

Ik verzoek u met het bovenstaande rekening te houden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur- generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur

,

L.A.M. van Halder

Terug naar begin van de pagina