Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

Geldend van 12-02-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0018191
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
OverheidsthemaDefensieWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018
 2. Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie
 3. Regeling cafetariamodel defensie
 4. Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 (RHVM 2018)
 5. Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders
 6. Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel
 7. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
 8. Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd
 9. Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
  Artikel: 3.10
 2. Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018
 3. Besluit personenchauffeurs defensie
  Artikel: 1
 4. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 2
 5. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
  Artikel: 1
 6. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)
  Artikelen: 1, 2, 23
 7. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikelen: 3, 161, 166
 8. Compensatieregeling bewaker/hondengeleider KL
  Artikel: 1
 9. Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 1
 10. Mandaatbesluit Personele Bevoegdheden Defensie 2017
  Artikel: 1
 11. Regeling Adaptief aan de Grens
  Artikelen: 1, 3
 12. Regeling dienstreizen defensie
  Artikelen: 1, 4
 13. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
  Artikelen: 1, 2
 14. Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
  Artikel: 24
 15. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina