Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-06-2005 t/m 30-06-2013

Besluit benoeming en vergoeding leden adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

Met ingang van 1 maart 2005 te benoemen:

  • tot voorzitter van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers: de heer H.F. Dijkstal

  • tot leden van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers: mevrouw drs. E.C.P. Vogelaar en de heren mr. dr. A.J.E. Havermans, mr. C.J.A. van Lede, prof. dr. C.N. Teulings en mr. A.A. Westerlaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

De voorzitter van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

De andere leden van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de andere leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,05.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina