Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2005

[Regeling vervallen per 31-05-2006.]
Geldend van 22-04-2005 t/m 30-05-2006

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 31-05-2006]

Aanwijzing vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen in het tweede tijdvak. Voor de volgende vakken wordt het centraal examen in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie.

Vak \ niveau

vmbo

KB/GL

vmbo

GL/TL

havo

vwo

Arabisch

 

x

x

x

Fries

 

x

x

x

Russisch

   

x

x

Spaans

 

x

x

x

Turks

 

x

x

x

muziek

 

x

x

x

filosofie

   

x

x

tehatex/beeldend

     

x

maatschappijleer

   

x

x

beroepsgerichte

alleen c.s.e

     

programma’s

       

Ook aangewezen vakken zijn Frans BB en Dans en Drama vmbo GL/TL.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-05-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 31-05-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2005.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-05-2006]

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina