Zuivelverordening 2005, Instelling fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 28-05-2005 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Zuivel van 30 maart 2005, houdende instelling van het fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV (Zuivelverordening 2005, Instelling fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Ter financiering van de uitgaven, die door het Productschap Zuivel aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden gedaan ten behoeve van de dierziektebestrijding bij runderen wordt ingesteld het fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV.

  • 2 De middelen van dit fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap Zuivel, dat het beheer over het fonds voert en de inkomsten en uitgaven daarvan op een afzonderlijke rekening administreert.

  • 3 De middelen van het fonds worden verkregen uit:

    • a. de opbrengst van heffingen, welke ten behoeve van dit fonds bij of krachtens verordening zijn vastgesteld;

    • b. bijdragen van het Productschap Vee en Vlees;

    • c. de rente op het vermogen van het fonds.

  • 4 Het fonds kan door het bestuur van het Productschap Zuivel worden opgeheven, in welk geval de voorzitter als liquidateur optreedt en het bestuur een bestemming geeft aan een eventueel liquidatiesaldo.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2005, Instelling fonds dierziektebestrijding runderen PZ - PVV.

Zeist, 30 maart 2005

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 28 april 2005.

Terug naar begin van de pagina