Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-04-2005 t/m 31-12-2005

Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2005 - 2006

De minister voor onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 85b van de Wet op het voortgezet onderwijs,

Besluit

Artikel 1. Bekostiging voor nascholing

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 3 De bekostiging wordt in één termijn verstrekt in november 2005.

Artikel 2. Inwerkingtreding en werkingsduur

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Gele Katern waarin deze regeling is bekendgemaakt en is van toepassing op het schooljaar 2005 - 2006.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2005 - 2006.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling zal met toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina