Goedkeuringsbesluit wijziging Bijzonder Dagloonbesluit IWS BV Horeca 1987 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 17-03-2005 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 maart 2005, Directie Uitvoeringsbeleid, nr. UB/K/05/11308, houdende goedkeuring van het Besluit tot wijziging van het Bijzonder Dagloonbesluit IWS BV Horeca 1987 van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 34, vierde lid, van de Invoeringswet Stelselherziening Sociale Zekerheid;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2008]

Goed te keuren het op grond artikel 34, vierde lid, van de Invoeringswet Stelselherziening Sociale Zekerheid door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op 1 februari 2005 getroffen Besluit tot wijziging van het Bijzonder Dagloonbesluit IWS BV Horeca 1987.

Dit besluit wordt, tezamen met het goedgekeurde besluit, bekendgemaakt in de Staatscourant.

Den Haag, 17 maart 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina