Goedkeuringsbesluit Besluit wijziging Bijzonder Dagloonbesluit ZW BV Koopvaardij 1991 van het UWV

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 17-03-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 maart 2005, Directie Uitvoeringsbeleid, nr. UB/K/05/11308, houdende goedkeuring van het Besluit tot wijziging van het Bijzonder Dagloonbesluit ZW BV Koopvaardij 1991 van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Ziektewet;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

Goed te keuren het op grond van artikel 15, derde lid, van de Ziektewet door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op 1 februari 2005 getroffen Besluit tot wijziging van het Bijzonder Dagloonbesluit ZW BV Koopvaardij 1991.

Dit besluit wordt, tezamen met het goedgekeurde besluit, bekendgemaakt in de Staatscourant.

Den Haag, 17 maart 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina