Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

[Regeling vervallen per 17-08-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2008.]
Geldend van 01-06-2005 t/m 31-07-2008

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 maart 2005, nr. E/ESV/5016166, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-08-2008]

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

[Vervallen per 17-08-2008]

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten ontvangen alle leden van de Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 90 minuten per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal van Energie

,

G.J. Lankhorst

Terug naar begin van de pagina