Bezemregeling vereenvoudiging bekostiging VO

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 06-04-2005 t/m 22-01-2014

Bezemregeling vereenvoudiging bekostiging VO

Artikel I. Wijziging Regeling aanvullende bekostiging bij nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling aanvullende bekostiging bij nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak in het voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Wijziging Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2002

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2002.]

Artikel IV. Overgangsregeling

[Vervallen per 23-01-2014]

De aanspraak op bekostiging op grond van artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs van de scholen voor voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2005 - 2006 eindigt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel VI. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Bezemregeling vereenvoudiging bekostiging VO.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina