Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2005

[Regeling vervallen per 29-04-2007.]
Geldend van 03-07-2005 t/m 28-04-2007

Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 10 maart 2005 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2005)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-04-2007]

NAK AGRO B.V. en de Plantenziektekundige Dienst worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Verordening HPA bestrijding valse meeldauw bij uien 2004 aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 29-04-2007]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 10 maart 2005

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 20 juni 2005, nr. TRCJZ/2005/975.

Terug naar begin van de pagina