Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector vee en vlees (PVV) 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 20-03-2005 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 9 maart 2005 tot machtiging van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 (Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector vee en vlees (PVV) 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De volgende nader genoemde personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Centraal Bureau Slachtveediensten, gevestigd te Utrecht, zijn gemachtigd tot het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 door onder het productschap ressorterende ondernemingen:

    • a. de heer van Dinther, Cornelis Johannes Maria, geboren op 9 november 1969 te Geffen;

    • b. de heer Verhoeven, Franciscus Johannes Maria, geboren op l6 januari 1965 te Udenhout.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Regeling actief veredelingsverkeer landbouwgoederen 1986 sector vee en vlees (PVV) 2005.

  • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 maart 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina