Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode [...] handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geldend van 02-06-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, enDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 november 2004, nr. arc-2004.01583/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 maart 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
namens deze:
de

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina