Wijzigingswet Huisvestingswet (wijziging bepalingen met betrekking tot huisvesting van verblijfsgerechtigden)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2005.
Geldend van 01-05-2005 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0018067
Rechtsgebied Wonen, onroerend goed, bouwrecht | Huurrecht
Overheidsthema Bouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-05-2005

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2015 Intrekking-regeling 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271 01-09-2014 Stb. 2014, 323
01-05-2005 Nieuwe-regeling 02-03-2005 Stb. 2005, 136 29566 14-04-2005 Stb. 2005, 214
Naar boven