Regeling gebruik van de waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen ten aanzien van deelnemingen in beleggingsinstellingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-03-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van De Nederlandsche bank N.V. van 15 februari 2005, houdende uitvoering van artikel 5, onderdeel b, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994, betreffende het gebruik van de waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen verzekeringsbedrijf ten aanzien van deelnemingen in beleggingsinstellingen (regeling gebruik van de waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen ten aanzien van deelnemingen in beleggingsinstellingen Stcrt. 17 februari 2005, nr. 34)

Gelet op het gestelde in artikel 5, onderdeel b, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994,

stelt De Nederlandsche Bank N.V. de volgende regels vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Omtrent het gebruik van waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen gelden ten aanzien van deelnemingen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994, de volgende regels:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: regeling gebruik van de waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen ten aanzien van deelnemingen in beleggingsinstellingen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 17 februari 2005

De Nederlandsche Bank N.V.,

Mr. D.E. Witteveen

directeur

Terug naar begin van de pagina