Vaststellingsbesluit vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie lange termijn energieonderzoek

Geldend van 01-05-2005 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie lange termijn energieonderzoek

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie lange termijn energieonderzoek ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 249,58.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie lange termijn energieonderzoek ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van het Besluit EOS: lange termijn ontvangen alle leden van de Adviescommissie lange termijn energieonderzoek een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 120 minuten per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
de

Directeur-Generaal van Energie

,

G.J. Lankhorst

Terug naar begin van de pagina