Besluit vaststelling subsidieplafond en behandelingstermijnen 2005 zoals bedoeld in SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-05-2005 t/m 24-09-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 februari 2005, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/P&G/2005/7123 houdende vaststelling van het subsidieplafond 2005 en de behandelingstermijnen voor 2005 zoals bedoeld in de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 12, eerste lid, en 13, eerste lid, van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval;

Besluit:

Artikel 2. Behandelingstermijnen

[Vervallen per 25-09-2008]

De behandelingstermijnen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval worden voor het jaar 2005 vastgesteld van 14 maart 2005 tot en met 29 april 2005 en van 15 augustus 2005 tot en met 29 september 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 februari 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina