Organisatieregeling beheer Hoge Raad

[Regeling vervallen per 19-05-2015.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 04-03-2005 t/m 18-05-2015

Regeling van de Minister van Justitie van 21 februari 2005, nr. 5277102/804, houdende regeling van het beheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en bij het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden (Organisatieregeling beheer Hoge Raad)

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-05-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder de Hoge Raad: de Hoge Raad der Nederlanden alsmede het parket bij de Hoge Raad.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-05-2015]

  • 1 Er is een beheersorganisatie van de Hoge Raad.

  • 2 Aan het hoofd van de beheersorganisatie staat de directeur bedrijfsvoering van de Hoge Raad.

  • 3 Op de relatie tussen de Minister van Justitie en de beheersorganisatie is van toepassing het op 22 mei 2002 tussen de Hoge Raad en de Minister van Justitie gesloten convenant ‘Een raamwerk voor de vormgeving van de toekomstige beheerrelatie tussen de Hoge Raad der Nederlanden en de Minister van Justitie’, DSR nr. 5159148/802.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 19-05-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 19-05-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatieregeling beheer Hoge Raad.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Naar boven