Vaststelling aanvraagperiode 2005 Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 24-02-2005 t/m 31-03-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 februari 2005, nr. TRCJZ/2005/481, houdende vaststelling aanvraagperiode 2005 Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

Aanvragen voor een subsidie als bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen kunnen worden ingediend met ingang van 14 tot en met 18 maart 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003.]

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling aanvraagperiode 2005 Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina