Beleidsregels ter overneming Beleidsbesluiten inzake de heffing van loonbelasting/premie [...] de premieheffing werknemersverzekeringen in het jaar 2005

Geldend van 11-03-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 3

Informatie geldend op 11-03-2005

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina