Besluit verlening mandaat aan Directeur-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 12-02-2005 t/m 24-09-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 februari 2005, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/P&G/2005/9284, tot verlening van mandaat aan de Directeur-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

Aan de Directeur-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen wordt, in afwijking van artikel 16, derde lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004, mandaat verleend tot het verlenen van goedkeuring aan conceptministeriële regelingen van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van de artikelen 16a en 16aa van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

Het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2003, Directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid, nr. A&G/W&P/2003/75944, tot verlening van mandaat aan de Directeur-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van dit besluit.

Den Haag, 11 februari 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina