Regeling erkenning militaire vaarbewijzen I en II

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 17-02-2005 t/m 31-12-2008

Regeling erkenning militaire vaarbewijzen I en II

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid, onderdeel c, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het militair vaarbewijs I, geldig voor het besturen van een klein legervaartuig op rivieren, kanalen en meren, alsmede het militair vaarbewijs II, geldig voor het besturen van een klein legervaartuig op alle binnenwateren, dat is afgegeven door het Genie Opleidingscentrum in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008 wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren, respectievelijk op alle binnenwateren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2009. Zij blijft van toepassing op de militaire vaarbewijzen I en II die in de periode van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2008 zijn afgegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning militaire vaarbewijzen I en II.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina