Vaststellingsbesluit Nationaal Frequentieplan 2005

[Regeling vervallen per 26-11-2014.]
Geldend van 01-09-2014 t/m 25-11-2014

Besluit houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2005

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-11-2014]

Het Nationaal Frequentieplan 2005 wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 26-11-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in het informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, vestiging Prinses Beatrixlaan 5–7, Den Haag en in de infotheek van het Agentschap Telecom, Emmasingel 1, Groningen.

Den Haag, 4 februari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage

[Vervallen per 26-11-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag en in de infotheek van het Agentschap Telecom te Groningen.]

Terug naar begin van de pagina