Regeling elementcodetabel schooljaar 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-08-2005 t/m 31-07-2006

Elementcodetabel schooljaar 2005 - 2006 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs (telling Onderwijsnummer, IB-Groep) per 1 oktober 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Besluit

Artikel 1. Vaststelling elementcodetabel schooljaar 2005 - 2006

[Vervallen per 01-08-2006]

Ten behoeve van de telling per 1 oktober 2005 van leerlingen in het voortgezet onderwijs (Basisregister Onderwijs) voor het schooljaar 2005 - 2006 geldt de elementcodetabel zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elementcodetabel schooljaar 2005 - 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage I

[Vervallen per 01-08-2006]

Elementcode tabel 2005 - 2006

Registratie Code

Korte Omschrijving

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Teruggekeerde Gezakte

Her-profiel

Geslaagd

0011

Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw)

1

2

       

N

N

N

0012

Ljvb op VMBO-Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0013

Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0015

Ljvb op VWO/HAVO

1

2

3

     

N

N

N

0016

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0017

Ljvb op VWO

1

2

3

     

N

N

N

0022

Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

N

N

N

0023

Ljvb op VMBO-Alle Lw

1

2

       

N

N

N

0024

Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw

1

2

       

N

N

N

0031

Ljvb op VMBO-BBg Lw

1

2

       

N

N

N

0032

Ljvb op VMBO-Kbg Lw

1

2

       

N

N

N

0033

Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw

1

2

       

N

N

N

0041

Lj LWOO vb op Bbg Lw

1

2

       

N

N

N

0042

Lj LWOO vb op Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0043

Lj LWOO vb op Kbg Lw

1

2

       

N

N

N

0044

Lj LWOO vb op Th/Gm Lw

1

2

       

N

N

N

0045

Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw

1

2

       

N

N

N

0046

Lj LWOO vb op Alle Lw

1

2

       

N

N

N

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

N

N

N

0100

ATHENEUM

1

2

3

     

N

N

N

0150

ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

J

J

J

0151

ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0152

ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0153

ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0154

ATH Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0155

ATH Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0156

ATH Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0157

ATH Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0158

ATH Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0159

ATH Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0200

GYMNASIUM

1

2

3

     

N

N

N

0250

GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

J

J

J

0251

GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0252

GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0253

GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0254

GYM Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0255

GYM Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0256

GYM Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0257

GYM Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0258

GYM Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0259

GYM Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0300

HAVO

1

2

3

     

N

N

N

0350

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

J

J

J

0351

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

J

J

J

0352

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0353

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0354

HAVO Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

 

J

J

J

0355

HAVO Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0356

HAVO Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0357

HAVO Prf Nat/Gezond &Cul/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0358

HAVO Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0359

HAVO Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

 

J

J

J

0400

MAVO/Theor Lw-VMBO

1

2

3

4

   

J

J

J

0420

VRIJE SCHOOL

           

J

J

J

0600

LYCEUM

1

2

3

     

N

N

N

0650

LYC Prf Nat/Tech

     

4

5

6

J

J

J

0651

LYC Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0652

LYC Prf Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0653

LYC Prf Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0654

LYC Prf Nat/Tech & Nat/Gezond

     

4

5

6

J

J

J

0655

LYC Prf Nat/Tech & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0656

LYC Prf Nat/Tech & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0657

LYC Prf Nat/Gezond & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0658

LYC Prf Nat/Gezond & Ec/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0659

LYC Prf Ec/Maat & Cul/Maat

     

4

5

6

J

J

J

0700

Engelse Stroom

1

2

3

4

5

 

J

J

J

0800

Internationaal Baccalaureaat

       

5

6

J

J

J

1393

LWOO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

N

N

N

1397

LWOO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

N

N

N

1908

VBO Hvs Algemeen Leerjaar

1

2

       

N

N

N

1915

VBO KRBvrt Algemeen Leerjaar

1

2

       

N

N

N

2210

LWOO MAVO/Theor Lw

1

2

3

4

   

J

N

J

2311

LWOO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2312

LWOO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2313

LWOO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2314

LWOO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2315

LWOO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2316

LWOO Gemengde Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2317

LWOO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2318

LWOO Gemengde Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2319

LWOO Gemengde Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2320

LWOO Gemengde Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2321

LWOO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2322

LWOO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2323

LWOO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2331

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2332

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2341

LWOO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2351

LWOO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2352

LWOO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2353

LWOO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2354

LWOO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2361

LWOO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2362

LWOO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2371

LWOO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2381

LWOO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2411

LWOO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2412

LWOO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2413

LWOO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2414

LWOO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2415

LWOO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2416

LWOO Kaderbg Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2417

LWOO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2418

LWOO Kaderbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2419

LWOO Kaderbg Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2420

LWOO Kaderbg Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2421

LWOO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2422

LWOO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2423

LWOO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2431

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2432

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2441

LWOO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2451

LWOO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2452

LWOO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2453

LWOO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2454

LWOO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2461

LWOO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2462

LWOO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2471

LWOO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2481

LWOO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2511

LWOO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2512

LWOO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2513

LWOO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2514

LWOO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2515

LWOO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2516

LWOO Basisbg Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2517

LWOO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2518

LWOO Basisbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2519

LWOO Basisbg Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2520

LWOO Basisbg Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2521

LWOO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2522

LWOO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2523

LWOO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2531

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2532

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2541

LWOO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2551

LWOO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2552

LWOO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2553

LWOO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2554

LWOO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2561

LWOO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2562

LWOO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2571

LWOO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2581

LWOO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2611

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2612

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2613

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2614

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2615

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2616

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2617

LWOO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2618

LWOO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2619

LWOO Basisbg Lw LWT Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2620

LWOO Basisbg Lw LWT Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2621

LWOO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2622

LWOO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2623

LWOO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2631

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2632

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2641

LWOO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2651

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2652

LWOO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2653

LWOO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2654

LWOO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2661

LWOO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2662

LWOO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2671

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2681

LWOO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2711

VMBO Gemengde Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2712

VMBO Gemengde Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2713

VMBO Gemengde Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2714

VMBO Gemengde Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2715

VMBO Gemengde Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2716

VMBO Gemengde Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2717

VMBO Gemengde Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2718

VMBO Gemengde Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2719

VMBO Gemengde Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2720

VMBO Gemengde Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2721

VMBO Gemengde Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2722

VMBO Gemengde Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2723

VMBO Gemengde Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2731

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2732

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2741

VMBO Gemengde Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2751

VMBO Gemengde Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2752

VMBO Gemengde Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2753

VMBO Gemengde Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2754

VMBO Gemengde Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2761

VMBO Gemengde Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2762

VMBO Gemengde Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2771

VMBO Gemengde Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2781

VMBO Gemengde Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2811

VMBO Kaderbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2812

VMBO Kaderbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2813

VMBO Kaderbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2814

VMBO Kaderbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2815

VMBO Kaderbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2816

VMBO Kaderbg Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2817

VMBO Kaderbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2818

VMBO Kaderbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2819

VMBO Kaderbg Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2820

VMBO Kaderbg Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2821

VMBO Kaderbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2822

VMBO Kaderbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2823

VMBO Kaderbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2831

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2832

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2841

VMBO Kaderbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2851

VMBO Kaderbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2852

VMBO Kaderbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2853

VMBO Kaderbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2854

VMBO Kaderbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2861

VMBO Kaderbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2862

VMBO Kaderbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2871

VMBO Kaderbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2881

VMBO Kaderbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2911

VMBO Basisbg Lw Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

2912

VMBO Basisbg Lw Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

2913

VMBO Basisbg Lw Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

2914

VMBO Basisbg Lw Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

2915

VMBO Basisbg Lw Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

2916

VMBO Basisbg Lw Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

2917

VMBO Basisbg Lw Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

2918

VMBO Basisbg Lw Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2919

VMBO Basisbg Lw Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2920

VMBO Basisbg Lw Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

2921

VMBO Basisbg Lw Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2922

VMBO Basisbg Lw Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2923

VMBO Basisbg Lw Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2931

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

2932

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

2941

VMBO Basisbg Lw ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2951

VMBO Basisbg Lw Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

2952

VMBO Basisbg Lw Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

2953

VMBO Basisbg Lw Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

2954

VMBO Basisbg Lw Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

2961

VMBO Basisbg Lw Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2962

VMBO Basisbg Lw Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

2971

VMBO Basisbg Lw Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

2981

VMBO Basisbg Lw Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3011

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Bouw

   

3

4

   

J

J

J

3012

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Metaal

   

3

4

   

J

J

J

3013

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Elektro

   

3

4

   

J

J

J

3014

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Vrtgn

   

3

4

   

J

J

J

3015

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Instal

   

3

4

   

J

J

J

3016

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Grafisch

   

3

4

   

J

J

J

3017

VMBO Basisbg Lw LWT Tech T & L

   

3

4

   

J

J

J

3018

VMBO Basisbg Lw LWT Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

3019

VMBO Basisbg Lw LWT Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

3020

VMBO Basisbg Lw LWT Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

J

J

J

3021

VMBO Basisbg Lw LWT Tech ME-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3022

VMBO Basisbg Lw LWT Tech IE-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3023

VMBO Basisbg Lw LWT Tech BB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3031

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

J

J

J

3032

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

J

J

J

3041

VMBO Basisbg Lw LWT ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3051

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Admin

   

3

4

   

J

J

J

3052

VMBO Basisbg Lw LWT Ec H & V

   

3

4

   

J

J

J

3053

VMBO Basisbg Lw LWT Ec M & C

   

3

4

   

J

J

J

3054

VMBO Basisbg Lw LWT Ec Cons

   

3

4

   

J

J

J

3061

VMBO Basisbg Lw LWT Ec CB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3062

VMBO Basisbg Lw LWT Ec HA-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3071

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LNO

   

3

4

   

J

J

J

3081

VMBO Basisbg Lw LWT Landb LB-ISP

   

3

4

   

J

J

J

3111

LWOO Basisbg Lw A O Tech Bouw

   

3

4

   

N

J

N

3112

LWOO Basisbg Lw A OTech Metaal

   

3

4

   

N

J

N

3113

LWOO Basisbg Lw A O Tech Elektro

   

3

4

   

N

J

N

3114

LWOO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

   

3

4

   

N

J

N

3115

LWOO Basisbg Lw A O Tech Instal

   

3

4

   

N

J

N

3116

LWOO Basisbg Lw A O Tech Grafisch

   

3

4

   

N

J

N

3117

LWOO Basisbg Lw A O Tech T & L

   

3

4

   

N

J

N

3118

LWOO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3119

LWOO Basisbg Lw A O Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3120

LWOO Basisbg Lw A O Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3121

LWOO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3122

LWOO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3123

LWOO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3131

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

N

J

N

3132

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

N

J

N

3141

LWOO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3151

LWOO Basisbg Lw A O Ec Admin

   

3

4

   

N

J

N

3152

LWOO Basisbg Lw A O Ec H & V

   

3

4

   

N

J

N

3153

LWOO Basisbg Lw A O Ec M & C

   

3

4

   

N

J

N

3154

LWOO Basisbg Lw A O Ec Cons

   

3

4

   

N

J

N

3161

LWOO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3162

LWOO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3171

LWOO Basisbg Lw A O Landb LNO

   

3

4

   

N

J

N

3181

LWOO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3211

VMBO Basisbg Lw A O Tech Bouw

   

3

4

   

N

J

N

3212

VMBO Basisbg Lw A O Tech Metaal

   

3

4

   

N

J

N

3213

VMBO Basisbg Lw A O Tech Elektro

   

3

4

   

N

J

N

3214

VMBO Basisbg Lw A O Tech Vrtgn

   

3

4

   

N

J

N

3215

VMBO Basisbg Lw A O Tech Instal

   

3

4

   

N

J

N

3216

VMBO Basisbg Lw A O Tech Grafisch

   

3

4

   

N

J

N

3217

VMBO Basisbg Lw A O Tech T & L

   

3

4

   

N

J

N

3218

VMBO Basisbg Lw A O Tech KRBvrt (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3219

VMBO Basisbg Lw A O Tech Hvs (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3220

VMBO Basisbg Lw A O Tech M & T (24.5)

   

3

4

   

N

J

N

3221

VMBO Basisbg Lw A O Tech ME-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3222

VMBO Basisbg Lw A O Tech IE-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3223

VMBO Basisbg Lw A O Tech BB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3231

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Vz Alg

   

3

4

   

N

J

N

3232

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz Uit Vz

   

3

4

   

N

J

N

3241

VMBO Basisbg Lw A O ZrgWlz ZW-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3251

VMBO Basisbg Lw A O Ec Admin

   

3

4

   

N

J

N

3252

VMBO Basisbg Lw A O Ec H & V

   

3

4

   

N

J

N

3253

VMBO Basisbg Lw A O Ec M & C

   

3

4

   

N

J

N

3254

VMBO Basisbg Lw A O Ec Cons

   

3

4

   

N

J

N

3261

VMBO Basisbg Lw A O Ec CB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3262

VMBO Basisbg Lw A O Ec HA-ISP

   

3

4

   

N

J

N

3271

VMBO Basisbg Lw A.O.Landb LNO

   

3

4

   

N

J

N

3281

VMBO Basisbg Lw A O Landb LB-ISP

   

3

4

   

N

J

N

Terug naar begin van de pagina