Vaststellingsregeling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds 2002

Geldend van 13-02-2005 t/m heden

Regeling van 28 januari 2005, nr. FO2005/0000008129, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2002

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2002 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

waarnemend directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

,

C. Riezebos

Bijlage 1

De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2002 (in euro’s)

Nr.

Verdeelmaatstaf

Bedragen per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

-55,481

2a

Inwoners

22,15

2b

Inwoners boven 640.000

10,10

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

13,79

3b

Inwoners in landelijke gebieden

17,68

4

Land

45,92

5

Water

31,49

6

Groen

17,30

7

Gewogen weglengte

24.315,63

8

Warmtekrachtkoppeling

0,72

9

Vast bedrag

4.830.935,91

  1. Niet in euro’s; het bedrag betreft het rekentarief voor de inkomstenmaatstaf.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina