Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie

Geldend van 05-03-2005 t/m heden

Besluit van 27 januari 2005, nr. 05.000268, houdende de vaststelling van de vergoedingen voor de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Stedelijke Distributie (Vergoedingenbesluit Commissie Stedelijke Distributie)

Wij Beatrix, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 januari 2005, nr. HDJZ/AWW/2004-3136, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De voorzitter van de Commissie Stedelijke Distributie ontvangt een vaste vergoeding van € 1475,– per maand.

Artikel 2

De plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Stedelijke Distributie een vaste vergoeding van € 737,50 per maand.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 januari 2005

Beatrix

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina