Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman (gemeenten Doetinchem en Groenlo)

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 12-02-2005 t/m 30-06-2013

Regeling toepassing Wet Nationale ombudsman (gemeenten Doetinchem en Groenlo)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen de verzoekschriften van de bestuursorganen van de hierna genoemde gemeenten;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende gemeenten:

  • 1. Doetinchem,

  • 2. Groenlo.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina