Regeling vrij onderhandelbare dbc's

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-02-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 2005, nr. MC/MO 2555038, houdende de aanwijzing van zorgvormen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit gedeeltelijke opheffing (omgekeerde) contracteerplicht medisch-specialistische zorg (Regeling vrij onderhandelbare dbc's)

Deze regeling wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina