Regeling modellen raadplegend referendum Europese Grondwet

[Regeling vervallen per 12-03-2008.]
Geldend van 06-03-2005 t/m 11-03-2008

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 21 januari 2005, nr. 2005-0000001608, tot vaststelling van de modellen, bedoeld in de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet en het Besluit raadplegend referendum Europese Grondwet (Regeling modellen raadplegend referendum Europese Grondwet)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet, het Besluit raadplegend referendum Europese Grondwet, de Tijdelijke referendumwet, zoals die luidde op 31 december 2004, het Tijdelijk referendumbesluit, zoals dat luidde op 31 december 2004, de Kieswet en het Kiesbesluit;

Gezien het advies van de Kiesraad van 11 december 2003 (0000018814);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-03-2008]

Als de modellen, bedoeld in de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet en het Besluit raadplegend referendum Europese Grondwet, in samenhang met de Tijdelijke referendumwet, zoals die luidde op 31 december 2004, het Tijdelijk referendumbesluit, zoals dat luidde op 31 december 2004, de Kieswet en het Kiesbesluit, worden de modellen vastgesteld die in de bijlage bij deze regeling zijn opgenomen.

Artikel 3

[Vervallen per 12-03-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling modellen raadplegend referendum Europese Grondwet.

Deze regeling zal, met de bijlage, in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Bijlage

[Vervallen per 12-03-2008]

Overzicht van de modellen

Mode

Onderwerp

Wrreg 6 / D 3–1

Verzoek van een kiezer die werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft tot registratie als kiezer voor het referendum

Wrreg 6 / D 3–2

Verzoek van een kiezer die werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft tot registratie als kiezer voor het referendum

Wrreg 10 / J 7

Oproepingskaart voor het referendum

Wrreg 10 / J 16

Handleiding voor de kiezer bij het stemmen voor het referendum

Wrreg 10 / J 20

Stembiljet voor het referendum

Wrreg 10 / J 33

Stemmachine bij het referendum

Wrreg 10 / J 38–1

Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau waar stembiljetten zijn gebruikt bij het referendum

Wrreg 10 / J 38–2

Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief bij het referendum

Wrreg 10 / J 38–3

Proces-verbaal van de geschorste zitting van een stembureau, waar een stemmachine is gebruikt bij het referendum

Wrreg 10 / K 6

Verzoek om aan het referendum deel te nemen in een stembureau naar keuze van de kiezer

Wrreg 10 / L 8

Verzoek om bij het referendum bij volmacht te mogen stemmen

Wrreg 10 / L 11

Volmachtbewijs bij het referendum

Wrreg 10 / M 3

Verzoek om bij het referendum per brief te mogen stemmen

Wrreg 10 / M 6–1

Retourenveloppe voor het stemmen per brief bij het referendum

Wrreg 10 / M 6–2

Briefstembewijs voor het referendum

Wrreg 10 / M 6–3

Handleiding voor de kiezer betreffende het stemmen per brief bij het referendum

Wrreg 10 / M 6–4

Enveloppe voor het stembiljet

Wrreg 11 / N 10–1

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau waar stembiljetten zijn gebruikt bij het referendum

Wrreg 11 / N 10–2

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau dat bestemd is voor het stemmen per brief bij het referendum

Wrreg 11 / N 10–3

Proces-verbaal van de zitting van een stembureau waar een stemmachine is gebruikt bij het referendum

Wrreg 11 / Trw 125

Vaststelling van de aantallen stemmen in een gemeente bij het referendum

Wrreg 14

Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau inzake de vaststelling van de aantallen stemmen bij het referendum

Wrreg 16

Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het referendum

Bijlage 129936.png
Bijlage 129937.png
Bijlage 129938.png
Bijlage 129939.png
Bijlage 129940.png
Bijlage 129941.png
Bijlage 129942.png
Bijlage 129943.png
Bijlage 129944.png
Bijlage 129945.png
Bijlage 129946.png
Bijlage 129947.png
Bijlage 129948.png
Bijlage 129950.png
Bijlage 138940.png
Bijlage 138941.png
Bijlage 138942.png
Bijlage 129954.png
Bijlage 129955.png
Bijlage 129956.png
Bijlage 129957.png
Bijlage 129958.png
Bijlage 129959.png
Bijlage 129960.png
Bijlage 129961.png
Bijlage 129962.png
Bijlage 129963.png
Bijlage 129964.png
Bijlage 129965.png
Bijlage 129966.png
Bijlage 129967.png
Bijlage 129968.png
Bijlage 129969.png
Bijlage 129970.png
Bijlage 138943.png
Bijlage 129972.png
Bijlage 129973.png
Bijlage 129974.png
Bijlage 129975.png
Bijlage 129976.png
Bijlage 129977.png
Bijlage 129978.png
Bijlage 129979.png
Bijlage 129980.png
Bijlage 129981.png
Bijlage 129982.png
Bijlage 129983.png
Bijlage 129984.png
Bijlage 129985.png
Bijlage 129986.png
Bijlage 129987.png
Terug naar begin van de pagina