Goedkeuringsbesluit Besluit verhaal ziekengeld Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Geldend van 01-03-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 21 januari 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/2610, houdende goedkeuring van het Besluit verhaal ziekengeld van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Goed te keuren het op grond van artikel 39a, eerste lid, van de Ziektewet door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op 4 januari 2005 getroffen Besluit verhaal ziekengeld.

Dit besluit wordt, tezamen met het goedgekeurde besluit en de toelichting daarop, bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

Den Haag, 21 januari 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina