Vaststellingsbesluit financiële vergoeding leden commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-10-2008.]
[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 24-04-2005 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 19 januari 2005, nr. 5331690/05/DSP, houdende vaststelling van de bedragen die de leden van de commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven ontvangen in het kader van het Besluit regeling van de rechtspositie van de leden van de commissie belast met het beheer van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De voorzitter van de commissie ontvangt een vaste vergoeding van € 2500,– per jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering van de commissie een vergoeding van € 225 respectievelijk € 192 per vergadering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het voorzitten van een hoorzitting een vergoeding van € 310 per zitting.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met tot 1 januari 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 januari 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina