Goedkeuringsbesluit Verordening tot wijziging Verordening pensioen personeel NIVRA (2)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 18-01-2005 t/m 31-12-2012

Goedkeuringsbesluit Verordening tot wijziging Verordening pensioen personeel NIVRA (2)

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende overdracht van de zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 175);

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Gezien de Verordening tot wijziging van de verordening pensioen personeel NIVRA, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van het Nederlandse Instituut van Registeraccountants op 9 december 2004;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2013]

Goed te keuren de Verordening tot wijziging van de Verordening pensioen personeel NIVRA, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van het Nederlandse Instituut van Registeraccountants op 9 december 2004 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, voor zover deze goedkeuring vereist is ingevolge artikel 7, derde lid, van de Wet op de Registeraccountants.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Thesaurier-Generaal

,

B. ter Haar

Terug naar begin van de pagina