Tijdelijke subsidieregeling LSA

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2010

Tijdelijke subsidieregeling LSA

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2 van de Wet overige BiZa-subsidies en artikel 34 van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid;

Besluit:

§ 2. De subsidieverlening en vaststelling

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 1 De aanvraag tot subsidievaststelling wordt uiterlijk 1 april van het jaar na het boekjaar ingediend bij de minister.

  • 3 De subsidievaststelling geschiedt uiterlijk op 1 juli van het jaar waarin de aanvraag als bedoeld in het eerste lid is gedaan.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina