Fiscale beleidsregels december 2004

Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 20-01-2005 t/m heden

Fiscale beleidsregels december 2004

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In de maand december 2004 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van melkpremie

Besluit van 29 november 2004, nr. CPP2004/2614M

Afhandeling bezwaarschriften aankoopkosten

Besluit van 29 november 2004, nr. DGB2004/5550M

Vennootschapsbelasting; Artikel 13, eerste lid, Wet Vpb. Artikel 13a, eerste lid, Wet Vpb; earn-outregeling; begrip kosten

Besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/1902M

Inkomstenbelasting. Buitengewone uitgaven. Verhogingsfactor en chronisch ziekenforfait bij ontbreken aangifte voorgaande jaren

Besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/2100M

Landelijke Landbouwnormen

Besluit van 9 december 2004, nr. CPP2004/2835M

Inkomstenbelasting/loonbelasting. Bekendmaking percentage scholingsfondsen

Besluit van 6 december 2004, nr. CPP2004/2619M, Stcrt. nr. 239

Inkomstenbelasting. Winst uit onderneming. Waardering van voorraden door detaillisten op het gebied van textiel, kleding, schoenen, meubelen en stoffering

Besluit van 15 december 2004, nr. CPP2004/2379M

Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Heffingsaspecten geschenken in natura

Besluit van 16 december 2004, nr. CPP2004/2765M

Loonbelasting.Vrije vergoeding; vrije vergoedingen en verstrekkingen; vakliteratuur; dagblad

Besluit van 16 december 2004, nr. CPP2004/1859M

Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Inkomstenbelasting. Europees recht. Wijziging moeder-dochterrichtlijn. Kwalificatie rechtsvormen

Besluit van 18 december 2004, nr. CPP2004/2730M

Omzetbelasting. Verlaagde tarief toepassing post a 30 van Tabel I, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968, op de uitgifte van lesmateriaal ten behoeve van onderwijsinstellingen

Besluit van 15 december 2004, nr. CPP2004/2597M

Vennootschapsbelasting. Deelnemingsvrijstelling. Onderworpenheid bij kwalificatieverschil van buitenlands lichaam

Besluit van 18 december 2004, nr. CPP2004/1304M

Belastingen op milieugrondslag; Afvalstoffenbelasting; secundaire bouwstoffen

Besluit van 24 december 2004, nr. DGB2004/6762M

Eigen woning

Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2764M

Kapitaalsbelasting; Vraag en antwoordbesluit

Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2561M

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting; lijfrenten in de winstsfeer

Besluit van 28 december 2004, nr. CPP2004/633M

Loonbelasting; Afdrachtvermindering kinderopvang; vrije vergoeding; in 2004 genoten kinderopvang

Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2942M

Belastingen op milieugrondslag; Afvalstoffenbelasting; overgangsrecht grondreinigingsresidu

Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2831M

Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek; uitgesloten verplichtingen; ontheffing

Besluit van 29 december 2004, nr. CPP2004/2066M

Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid; bijzondere aandelen; bezitseis

Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/1801M

Wijziging Leidraad Invordering 1990

Besluit van 23 december 2004, nr. CPP2004/2905M, Stcrt. nr. 251

[Red: Beleidsregels liggen ter inzage bij het Ministerie van Financiën te Den Haag.]

Naar boven