Regeling aanpassing grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 21-01-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 2005, nr. OHW-U-2547036, houdende aanpassing van de grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2005

Hoofdstuk 1. Nabetaling over december 2004

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De percentages waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2004 vastgesteld als volgt:

A

 

B

 

Pensioengrondslagen €

Welvaartstoeslag nabetaling over december 2004

Van

t/m

in %

+ € per %

       

1.225,21

 

1.630,32

 

1.225,66

1.356,35

1.629,68

tot 1.463,01

1.356,80

1.404,00

1.450,79

1,68

1.404,45

1.446,20

1.453,10

1,68

1.446,65

2.020,68

1.457,01

1,68

2.021,14

2.066,52

1.458,52

1,68

2.066,97

2.112,80

1.458,67

1,68

2.113,25

2.158,18

1.458,80

1,68

2.158,63

2.204,01

1.458,95

1,68

2.204,46

2.248,48

1.459,10

1,68

2.248,93

2.294,31

1.459,26

1,68

2.294,77

2.385,07

1.459,43

1,68

2.385,52

2.484,90

1.459,72

1,68

2.485,35

2.582,92

1.460,03

1,68

2.583,37

2.678,21

1.460,34

1,68

2.678,66

 

1.463,13

1,68

2.679,12

2.725,86

1.463,41

1,68

2.726,31

2.773,05

1.463,56

1,68

2.773,50

2.819,79

1.464,03

1,68

2.820,24

2.867,44

1.464,17

1,68

2.867,89

2.914,18

1.464,67

1,68

2.914,63

2.960,92

1.464,81

1,68

2.961,37

 

1.464,88

1,68

2.961,82

3.004,48

1.465,18

1,69

3.004,93

3.048,50

1.465,26

1,69

3.048,95

3.092,51

1.465,65

1,69

3.092,97

3.135,62

1.465,72

1,69

3.136,08

 

1.466,03

1,69

3.136,53

3.179,64

1.466,11

1,69

3.180,09

3.222,75

1.466,18

1,69

3.223,20

 

1.466,50

1,69

3.223,65

3.266,76

1.466,56

1,69

3.267,22

3.309,87

1.466,64

1,69

3.310,33

3.353,44

1.467,12

1,69

3.353,89

3.397,00

1.468,03

1,69

3.397,45

3.440,56

1.468,28

1,69

3.441,02

3.484,12

1.468,38

1,69

3.484,58

3.527,69

1.468,79

1,69

3.528,14

3.571,25

1.468,87

1,69

3.571,70

3.614,81

1.469,29

1,69

3.615,27

3.658,38

1.469,40

1,69

3.658,83

 

1.469,50

1,69

3.659,28

3.713,28

1.469,79

1,69

3.713,74

3.767,74

1.469,91

1,69

3.768,19

3.822,19

1.470,33

1,69

3.822,64

 

1.471,59

1,69

3.823,10

3.877,10

1.471,73

1,69

3.877,55

3.931,55

1.472,04

1,69

3.932,01

3.986,01

1.472,14

1,69

3.986,46

4.040,46

1.472,57

1,69

4.040,91

4.084,02

1.472,70

1,69

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2004, worden voor een nabetaling over december 2004 verhoogd met 1,44%.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2004, worden voor een nabetaling over december 2004 verhoogd met 1,44%.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Hoofdstuk 2. Aanpassing per 1 januari 2005

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De percentages waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2005 vastgesteld als volgt:

Pensioengrondslagen €

Welvaartstoeslag per 1 januari 2005

Van

t/m

in %

+ € per %

       

1.225,21

 

1.607,78

 

1.225,66

1.356,35

1.607,16

tot 1.442,66

1.356,80

1.404,00

1.430,61

1,66

1.404,45

1.446,20

1.432,89

1,66

1.446,65

2.020,68

1.436,75

1,66

2.021,14

2.066,52

1.438,24

1,66

2.066,97

2.112,80

1.438,38

1,66

2.113,25

2.158,18

1.438,51

1,66

2.158,63

2.204,01

1.438,66

1,66

2.204,46

2.248,48

1.438,81

1,66

2.248,93

2.294,31

1.438,97

1,66

2.294,77

2.385,07

1.439,13

1,66

2.385,52

2.484,90

1.439,43

1,66

2.485,35

2.582,92

1.439,73

1,66

2.583,37

2.678,21

1.440,04

1,66

2.678,66

 

1.442,79

1,66

2.679,12

2.725,86

1.443,07

1,66

2.726,31

2.773,05

1.443,21

1,66

2.773,50

2.819,79

1.443,68

1,66

2.820,24

2.867,44

1.443,82

1,66

2.867,89

2.914,18

1.444,31

1,66

2.914,63

2.960,92

1.444,45

1,66

2.961,37

 

1.444,52

1,66

2.961,82

3.004,48

1.444,81

1,67

3.004,93

3.048,50

1.444,89

1,67

3.048,95

3.092,51

1.445,27

1,67

3.092,97

3.135,62

1.445,34

1,67

3.136,08

 

1.445,65

1,67

3.136,53

3.179,64

1.445,73

1,67

3.180,09

3.222,75

1.445,80

1,67

3.223,20

 

1.446,11

1,67

3.223,65

3.266,76

1.446,17

1,67

3.267,22

3.309,87

1.446,25

1,67

3.310,33

3.353,44

1.446,72

1,67

3.353,89

3.397,00

1.447,62

1,67

3.397,45

3.440,56

1.447,88

1,67

3.441,02

3.484,12

1.447,98

1,67

3.484,58

3.527,69

1.448,38

1,67

3.528,14

3.571,25

1.448,46

1,67

3.571,70

3.614,81

1.448,87

1,67

3.615,27

3.658,38

1.448,98

1,67

3.658,83

 

1.449,08

1,67

3.659,28

3.713,28

1.449,37

1,67

3.713,74

3.767,74

1.449,48

1,67

3.768,19

3.822,19

1.449,90

1,67

3.822,64

 

1.451,14

1,67

3.823,10

3.877,10

1.451,28

1,67

3.877,55

3.931,55

1.451,58

1,67

3.932,01

3.986,01

1.451,68

1,67

3.986,46

4.040,46

1.452,11

1,67

4.040,91

4.084,02

1.452,23

1,67

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina