Vaststellingsregeling tenderperiode en subsidieplafond 2005 krachtens Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 16-01-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 januari 2005, nr. WJZ 5002019, houdende vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond voor het jaar 2005 krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde perioden, wordt per periode vastgesteld op € 1.300.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 januari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina